Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy
Konsument, który zamówił w Naszym sklepie, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia, kiedy został nam dostarczony towar.

Odstąpienie od umowy a zwrot towaru

Pamiętajmy również o różnicy pomiędzy odstąpieniem od umowy, a zwrotem towaru. 14 dni, w ciągu których mamy prawo do odstąpienia od umowy, dotyczy złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Złożenie takiego oświadczenia i bezpośredni zwrot towaru to dwie różne czynności!

Nasz wzór odstąpienia od umowy:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Termin na zwrot towaru
Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić produkt sprzedawcy. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.

Towar zwrócony musi być zapakowany w taki sposób by dotarł do sprzedającego w stanie niewskazującym na jego użytkowanie. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób lub za dostarczenie uszkodzonego towaru do sprzedawcy. Przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Sprzedawca z kolei ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu. Z kolei to konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu do sprzedającego, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść.

Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Pamiętajmy o tym, że towar, który chcemy zwrócić, powinien być nienaruszony. Jeśli w jakiś sposób go uszkodzimy, sprzedawca ma prawo zwrócić nam odpowiednio mniej pieniędzy. Naruszenie towaru nie przekreśla jednak możliwości jego zwrócenia – sprawia jedynie, że otrzymamy od sprzedawcy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu.

Są jednak sytuacje, gdy nie przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy. Najczęściej dotyczy to produktów, które nie będą mogły zostać ponownie wystawione na sprzedaż.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi gdy:
zakupiona rzecz została wyprodukowana na specjalne zamówienie konsumenta, według jego indywidualnych potrzeb.

 

Koszyk